12. navadna nedelja, 21. junij 2015

12. NAVADNA NEDELJA, 21. junij

  • 19.45 – maturitetni ORGELSKI KONCERT dijakinje 4. letnika Konzervatorija za glasbo in balet Ane Benedičič. Program: V. Lübeck, J. S. Bach, J. Massenet (z violinistko Manco Rupnik), M. Reger, L. M. Škerjanc in J. Alain.

PONEDELJEK, 22. junij

  • V pisarni sprejemamo maše za poletna meseca julij in avgust!
  • N.B.: Župnijska pisarna je poleti (do 1. septembra) ODPRTA SAMO PO JUTRANJI IN VEČERNI MAŠI, hvala za razumevanje!

SREDA, 24. junij – Rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik

ČETRTEK, 25. junij – Dan državnosti

  • 25. 6. 1991 je slovenska skupščina razglasila Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, zvečer istega dne pa je na Trgu republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti – ne pozabite izobesiti zastave!

SOBOTA, 27. junij

  • 19.45 – misijonski potopis: »Od Toga do Francoske Gvajane« – misijonsko pot p. Huga Delčnjaka nam bo skozi arhivske posnetke pripravil fotograf Karl Drago Vuica. Vabljeni v župnijsko dvorano!

* * * * *

PRIJAVNICE za letovanje v Strunjanu in za oratorij (24. – 29.8.) dobite v pisarni ali na spletni strani župnije www.zupnija-siska.si – obvestite in povabite še svoje prijatelje in znance, katerih otroci ne hodijo k verouku in v cerkev, da bomo tudi njim lahko približali čudovito vsebino verovanja!

13. NAVADNA NEDELJA, 28. junij

  • 10.00 – Z L A T A M A Š A frančiškana p. Huga Delčnjaka, ki se je pred 46 leti – prav iz Šiške – odpravil v Togo v Afriki in tam začel misijonariti med domačini, ki še niso poznali Kristusovega veselega oznanilai; zlatomašni pridigar bo prof. dr. p. Viktor Papež, pela pa bosta združena pevska zbora iz Centra in Šiške.
  • POGOSTITEV po slovesni maši: prosimo vas, da prinesete domače pecivo in tudi žlahtno kapljico, da se bomo pred cerkvijo poveselili in nazdravili z zlatomašnikom in njegovimi gosti (vaše dobrote bomo sprejemali v soboto po večerni maši v učilnici zraven pisarne!)
  • POPOLDNE – odhod ministrantov, otroškega in mladinskega pevskega zbora ter animatorjev na letovanje v Frančiškov počitniški dom v Strunjanu; to je nagrada župnije otrokom in mladini, ki skozi leto zavzeto sodelujejo pri bogoslužju in katehezi, hkrati pa priložnost, da se med seboj še bolj spo-znajo, povežejo in tudi duhovno rastejo in zorijo. Priporočamo vam jih v molitev.