21. navadna nedelja, 23. avgust 2015 – KOMARJEVA NEDELJA

21. NAVADNA, 23. avgust – KOMARJEVA NEDELJA

  • 11.00 – praznična maša v Stari cerkvi
  • 17.00 – kulturno-umetniški program bodo oblikovali: Mateja Klinar (beseda o zavetniku in zgodovini cerkve), Pia Brodnik (sopran), Neža Klinar in Drago Arko (violina), Sebastjan Bertoncelj (violončelo) in Vlasta Rus (orgle); praznovanje patrocinija bomo zaključili s petimi litanijami Matere Božje – vabljeni!

02 oratorij pkPONEDELJEK, 24. avgust

  • 9.00 – začetek ORATORIJa, ki letos nosi naslov »Hočem biti svet!« – 50 otrok (iz Šiške in od drugod) bo s pomočjo 15 animatorjev spoznalo zgodbo svetega Dominika Savia, zavetnika ministrantov; ob igri, petju, delavnicah in molitvi bodo poučno in zabavno preživeli zadnji teden počitnic. Priporočimo jih v varstvo Božjih angelov!

SOBOTA, 29. avgust

  • 9.00 – zadnji dan oratorija bomo zraven povabili tudi starše, predavanje zanje bo pripravila voditeljica našega družinskega centra Oaza Neja S. Brenčič

22. NAVADNA NEDELJA, 30. avgust

  • 10.00 – oratorijska maša, pri kateri bodo posebej sodelovali udeleženci oratorija skupaj z animatorji

VPIS v 1. razred verouka bo potekal od 31. avgusta do 4. septembra med uradnimi urami v župnijski pisarni.

PERSONALNE SPREMEMBE: po odločitvi vodstva Slovenske fran-čiškanske province nas je konec julija zapustil p. Silvin Krajnc, ki je bil imenovan za župnika v Nazarjah v Savinjski dolini – za njegovo dvoletno zavzeto delo na katehetskem, liturgičnem in horti-kulturnem področju se mu iskreno zahvaljujemo in mu želimo obilo Božjega blagoslova. Obenem izrekamo dobrodošlico p. Bogdanu Rusu, ki iz Maribora prihaja nazaj v rodno Šiško za duhovnega pomočnika. Naj mu naša odprtost in pripravljenost za sodelovanje pomagata, da se bo med nami zares počutil kot doma!

ŽUPNIJSKO ROMANJE
Za konec septembra (25. – 27.9.) napovedujemo romanje v Međugorje, ki ga bo vodil p. Bogdan Knavs; prijave zbiramo v župnijski pisarni!

* * * * *
VEROUČNI URNIK za šolsko leto 2015/16 je že objavljen na oglasnem steklu in na tudi tukaj, prav tako pa si ga lahko vzamete natisnjenega na lističih ob izhodu iz cerkve – z osnovnošolskim veroukom bomo začeli 7. septembra!