31. navadna nedelja, 2. november 2014

NEDELJA, 2. november – SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

»Gospod,
daj jim večni pokoj
in večna luč naj jim sveti,
naj počivajo v miru!«

TOREK, 4. november

  • 20.00 – seja ŽPS

SREDA, 5. november

  • 17.00 – sestanek za starše 3. razreda

ČETRTEK, 6. november – prvi četrtek

  • 18.00 – molitvena ura za nove duhovniške in redovniške poklice

PETEK, 7. november – prvi petek

  • Bolnikom in onemoglim bomo dopoldne prinašali zakramente ozdravljanja – PISARNA ob 11h zato ODPADE!
  • 18.00 – pred Najsvetejšim bomo v spravo za naše grehe častili Jezusovo usmiljeno in Marijino brezmadežno srce

SOBOTA, 8. november

  • 9.00 – v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu bo potekalo usposabljanje članov ŽPS za pastoralno načrtovanje; predavanju mag. Romana Starca o medsebojnem dopolnjevanju duhovnikov in laikov bo sledilo delo po skupinah
  • 9.30 – za ČIŠČENJE cerkve in učilnic so na vrsti starši veroučencev 6. in 7. razreda
  • 10.00 – 11.30: Frančiškovi otroci – program za veroučence s katehezo in delavnicami
  • 19.00 – spominska maša za nekdanjega šišenskega kaplana + p. Francija Pivca, ki jo bo vodil p. Edi Kovač

ZAHVALNA NEDELJA, 9. november

  • 10.00 – pri družinski maši sodelujejo veroučenci 3. razreda in njihovi starši

* * * * *
ZAHVALA

Ob sklepu rožnovenskega meseca bi se radi prisrčno zahvalili vsem, ki zvesto opravljate to pobožnost vsak dan pred večerno sveto mašo – naj bo vaša molitev še naprej v blagoslov naši župniji in vsej slovenski Cerkvi!

KAPLANOVA ODSOTNOST

P. Bogdan Knavs je za 1 mesec odpotoval v Avstralijo, kjer bo pomagal sobratom frančiškanom pri njihovem zahtevnem pastoralnem delu za Slovence v izseljeništvu.
Naš rojak p. Valerijan Jenko se namreč po poletnem obisku domovine zaradi onemoglosti ni mogel več vrniti v Avstralijo – nekaj časa je bival pri sestri v Šiški, zdaj pa je nastanjen v glavnem samostanu pri Marijinem oznanjenju, kjer ga lahko tudi obiščete in mu pomagate, da se bo – po več kot 60 letih življenja v tujini – čim lažje vključil v domače okolje…