BINKOŠTNA NEDELJA, 24. maj 2015

BINKOŠTNA NEDELJA, 24. maj

 • 20.00 – zgodovinsko in potopisno predavanje z naslovom: Širno morje, naša velika »njiva«? Gostja Breda Stele nam bo ob izbranih fotografijah spregovorila o Slovencih na tržaškem Krasu. Vabljeni v dvorano!

PONEDELJEK, 25. maj – Marija, Mati cerkve,

 • svete maše bodo ob 7h, 10h in 19h
 • 19.00 – Mirjam Sterle

TOREK, 26. maj

 • 9.00 – izlet sodelavcev žup. Karitas
 • 19.00 – Mateja Klinar
 • 19.45 – verouk za odrasle

SREDA, 27. maj

 • 17.00 – sestanek za starše veroučencev 5. razreda

ČETRTEK, 28. maj

 • 19.00 – Vlasta Rus
 • 20.15 – zakonci sv. Eme

PETEK, 29. maj

 • 19.00 – Nina Popek
 • 20.00 – tajništvo ŽPS

SOBOTA, 30. maj

 • 19.00 – Jakob Vrtovec
 • 19.00 – koncertna maša, pri kateri bosta z majniškimi pesmimi sodelovala sopra-nistka Maja Ceglar in organist Dušan Ješelnik (program: Sapice maja; Pozdravljena, Mati dobrega sveta; O Mati čistega srca; Verdijeva Ave Marija in Mozartova Aleluja)

NEDELJA SV. TROJICE, 31.5.

 • 10.00 – maša za ostarele in invalide, po njej pa srečanje in kosilo v dvorani; pripravljajo člani Servisa dobrote mladih
 • 20.00 – katehetski odbor

N A P O V E D N I K

* sobota, 6.6. – romanje prvoob-hajanskih družin na Brezje, popo-ldne piknik na župnijskem vrtu
* nedelja, 7.6. ob 12h – zaključni piknik za družine birmancev
* sobota, 13.6. – IZLET za šmarni-čarje, stare in nove člane ŽPS ter ostale župnijske sodelavce
* nedelja, 14.6. – zaključna maša za veroučence in družine
* nedelja, 21.6. – zakonski jubileji
* nedelja, 28.6. ob 10h – ZLATA MAŠA p. Huga Delčnjaka
* 28.6. – 4.7. – letovanje za mini-strante, otroški in mladinski pevski zbor ter animatorje v Strunjanu
* 24. – 29.8. – O R A T O R I J

* * * * *
VELIKA ZAHVALA birmanskim animatorkam Snežni Poljanšek, Mariji Marolt in Katarini Gomboc, ki so 8 mesecev vsak teden potrpežljivo in dobrohotno usmerjale naše mladostnike v pripravi na prejem zakramenta. Naj jih Bog za njihovo nesebično služenje občestvu obilno nagradi z blagoslovom v njihovem študijskem in osebnem življenju!