10.00 – pri družinski maši sodelujejo veroučenci 4. razreda in njihovi starši

Nov06