10.00 – slovesna maša ob 20-letnici ustanovitve Frančiškovega študentskega doma, mašuje p. Pavle Jakop

Okt23

Slovesno mašo ob 20-letnici ustanovitve Frančiškovega študentskega doma bo vodil njegov ustanovitelj in tedanji župnik p. Pavle Jakop, prepeval pa bo študentski zbor Mladost, pesem, prijateljstvo; k praznovanju (pri maši in po njej) so vabljeni tudi vsi nekdanji stanovalci FŠD