ob 10.00 – božične delavnice za osnovnošolske otroke bo v spremstvu animatorjev vodila Helena Crček (dvorana)

Dec17