ob 10.00 – sveta maša za bolne, invalidne in starejše osebe, pri kateri bomo delili zakrament bolniškega maziljenja

Maj13