VELIKA NOČ – KRISTUS JE VSTAL!

Apr01

Ob 8.00 – vstajenjska procesija, sledi glavna praznična maša z zborom in orkestrom