II. ADVENTNA NEDELJA, 7. december 2014

II. ADVENTNA NEDELJA, 7. december

 • 10.00 – maša (z maziljenjem) za bolne in ostarele, ki jo pripravljajo študenti iz Servisa dobrote mladih; po maši bo v dvorani miklavževanje in kosilo za udeležence. Pripeljite svoje onemogle sorodnike in znance!
 • 19.00 – na začetku maše bomo blagoslovili obnovljeno sliko Brezmadežne nad glavnim oltarjem; prepevala bosta Vokalna skupina Musica in Mešani pevski zbor A capella iz Petrovč; po maši bo še krajši adventni koncert – vabljeni!

close up face FotorPONEDELJEK, 8. december – BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE

 • svete maše bodo ob 7h, 10h in 19h

TOREK, 9. december

 • 19.45 – verouk za odrasle

PETEK, 12. december

 • 17.00 – veroučenci 3. razreda se skupaj z animatorji in p. Silvinom odpravljajo na duhovno pripravo na prvo obhajilo na Brezje

SOBOTA, 13. december

 • 9.30 – za čiščenje cerkve in učilnic so na vrsti starši 8. in 9. razreda
 • 10.00 – adventne ustvarjalnice za otroke bo (tako kot med oratorijem) vodila umetnica Helena Crček – starši, pripeljite svoje osnovnošolce!
 • 17.00 – PRIPRAVA ZA KOLEDNIKE: osnovnošolci (od 3. razreda naprej), ki boste sodelovali kot trije kralji, ki prinašajo blagoslov po domovih in zbirajo darove za misijonarje 26.12.14 (od 11h do 14h) ali 4.1.15 (od 14h do 17h), vabljeni na obvezno pripravo pod vodstvom s. Francke in p. Gregorja (spodnja učilnica). Družine ali posameznike, ki bi radi sprejeli na obisk naše kolednike, pa prosimo, da se čim prej napišete na seznam v pisarni ali zakristiji…

HVALA vsem, ki ste v prejšnji nabirki za Karitas darovali 1.660€, enako tudi posameznim rednim darovalcem. Že v tem tednu je bilo veliko prošenj za finančno pomoč in zopet več novih prosilcev. Ponovno pa opozarjamo in spodbujamo vse zaposlene, da namenite del dohodnine za Karitas. Obrazci za dohodnino so na voljo na mizi pri kiosku.

III. ADVENTNA NEDELJA, 14. december

 • 10.00 – družinsko mašo pripravljajo veroučenci 2. razreda in njihovi starši pod vodstvom katehistinje s. Francke
 • 19.00 – poje Mladinski zbor
 • 20.00 – adventno – božični KONCERT za ORGLE (Polona Gantar) in ORGLICE (Mirko Božič), ki ga bo snemal tudi Euroradio.

* * * * *
V imenu staršev otrok, ki jih je prejšnji petek obdaril sv. Miklavž, se zahvaljujem dramski skupini, ki je pod vodstvom Sonje Lomovšek navdušeno zaigrala prizore iz vsakdanjega življenja naših družin, in angelskim glasovom OPZ Sončna pesem, ki ga vodita Marjanca Demšar in Matevž Trdan – Bog vam povrni!