Mašni nameni, 1.6.2015-7.6.2015

PONEDELJEK, 1. junij

 • 7.00 za + iz družine Šubelj
 • 19.00 za + Andreja Slatnarja
 • Klarise za srečno operacijo brata Janeza

TOREK, 2. junij

 • 7.00 za + Gnidica
 • 19.00 za + Rino Stajnko, pogrebna
 • FBS za + s. Gertrudo

SREDA, 3. junij

 • 7.00 za + Battelino, Jesih, Kovačič
 • 19.00 za + Stanka Stepančiča, obl.
 • 19.00 za + Veber

ČETRTEK, 4. junij

 • 7.00 za + p. Avguština
 • 10.00 za žive in + župljane
 • 19.00 za + Fani Gregorač

PETEK, 5. junij

 • 7.00 za + Amalijo Lipušček
 • 19.00 za + Zofijo Potokar
 • 19.00 za + Julijano Bilban

SOBOTA, 6. junij

 • 7.00 za svetost duhov. in redov.
 • 19.00 za + Cveta Severja
 • ~ za samostansko družino in dobrotnike

NEDELJA, 7. junij

 • 7.00 za + Amalijo Vido Šubic
 • 8.30 za + Marijo Kastelic
 • 10.00 za + Milana Detela, obl.
 • 11.00 za + Ano Kustura
 • 19.00 za + Antona Justina