Mašni nameni, 10.11.2014-16.11.2014

PONEDELJEK, 10. november

 • 7.00 za + Marijo Kotnik in sorodnike
 • 19.00 za priporočene pokojne
 • klarise v zahvalo za zdravje

TOREK, 11. november

 • 7.00 za + Martina Dolenca
 • 19.00 za priporočene pokojne
 • FBS za domovino

SREDA, 12. november

 • 7.00 za + Stanislava Zorka
 • 19.00 za priporočene pokojne

ČETRTEK, 13. november

 • 7.00 za priporočene pokojne
 • 19.00 za + Fani Zalar, pogrebna

PETEK, 14. november

 • 7.00 v prošnjo Mariji za zdravje
 • 19.00 za priporočene pokojne

SOBOTA, 15. november

 • 7.00 za priporočene pokojne
 • 19.00 za + Jožeta Jakofčiča
 • ~ v zahvalo za zdravje otrok

NEDELJA, 16. november

 • 7.00 za žive in + župljane
 • 8.30 za + Kovačič – Černjavič
 • 10.00 za + Robija in Ivana Murko
 • 11.00 za + Fani, Vinka in Martino Žlogar
 • 19.00 za + brate Lemut