Mašni nameni 11.11.-10.17.

PONEDELJEK, 11. november

7.00 za priporočene pokojne
19.00 za + Martina in Ivanko Šteblaj
klarise za + Petra Potokarja

TOREK, 12. november

7.00 za + Stanislava Jesiha
19.00 za hčerino družino
19.00 za priporočene pokojne

SREDA, 13. november

7.00 za + starše Pečkaj
19.00 za + Stankota Stepančiča
19.00 za priporočene pokojne

ČETRTEK, 14. november

7.00 za + Martina Šajkoviča
19.00 za priporočene pokojne
FBS za + s. Virginijo

PETEK, 15. november

7.00 za + moža
19.00 za + Marijo Kokalj, pogrebna
19.00 za priporočene pokojne

SOBOTA, 16. november

7.00 za ozdravitev in osvoboditev
19.00 za priporočene pokojne

NEDELJA, 17. november

7.00 v čast Mariji za zdravje
8.30 za + brate Lemut
10.00 za + Robija in Ivana Murka
11.00 za župljane
19.00 za priporočene pokojne