Mašni nameni 14.10.-20.10.

PONEDELJEK, 14. oktober

7.00 za + Majdo Pečkaj
19.00 za + Jožeta Pučnika in domovino
klarise

TOREK, 15. oktober

7.00 za + moža Antona, obl.
19.00 za + Lojzeta Ambrožiča
19.00 za osvoboditev in ozdravitev

SREDA, 16. oktober

7.00 za + Terezijo Ponikvar
19.00 za + Slavko Klemenčič
po namenu darovalke

ČETRTEK, 17. oktober

7.00 po namenu za duhovnika
19.00 za ozdravitev
FBS za + starše, sorod. in dobrot.

PETEK, 18. oktober

7.00 za Glorijo in njeno družino
19.00 za + Egidija Okorna, 30. dan

SOBOTA, 19. oktober

7.00 po namenu družine Majer
19.00 za + Medic – Grubar

NEDELJA, 20. oktober

7.00 v priprošnjo Mariji za zdravje
8.30 za + Ivano Možek
10.00 po namenu in za zdravje
11.00 za + Katarino in Josipa Raspor
19.00 za + Marijo Urankar