Mašni nameni, 16.6.2014-22.6.2014

PONEDELJEK, 16. junij

 • 7.00 za + Jožeta Fortuna
 • 19.00 za + Franca Majcna
 • klarise

TOREK, 17. junij

 • 7.00 za + družino Veber
 • 19.00 za + Slavico Bidovec, pogreb.

SREDA, 18. junij

 • 7.00 za + teto Olgo
 • 19.00 za + Dušanko Glavič

ČETRTEK, 19. junij

 • 7.00 za župljane
 • 10.00 za + Nuško Kansky
 • 19.00 za + Mitja Vidmarja

PETEK, 20. junij

 • 7.00 za + sodelavca
 • 19.00 za + Adolfa Kramarja

SOBOTA, 21. junij

 • 7.00 za + moža
 • 19.00 za + Jožeta Pučnika,
 • domovino in slovensko Cerkev

NEDELJA, 22. junij

 • 7.00 v čast Mariji za zdravje
 • 8.30 za župljane
 • 10.00 za + Robija Murka, obl.
 • 11.00 za + Milivoja Stajnka, pogreb.
 • 19.00 za + Ivano Možek