Mašni nameni, 18.11.-24.11.

PONEDELJEK, 18. november

7.00 za + Lucijo Pečkaj
19.00 za priporočene pokojne
klarise za + Petra Potokarja

TOREK, 19. november

7.00 za + Franca Majcna
19.00 za + Petra Potokarja
19.00 za priporočene pokojne

SREDA, 20. november

7.00 za + Rudija Kovačiča
19.00 za + Doro Volk, obl.
19.00 za priporočene pokojne

ČETRTEK, 21. november

7.00 v zahvalo Materi Božji
19.00 za priporočene pokojne
FBS za žive in + starše, sorodnike in dobrotnike

PETEK, 22. november

7.00 za + Šimnovec-Potočnik
19.00 za priporočene pokojne

SOBOTA, 23. november

7.00 za + Nado Fortuna
19.00 za priporočene pokojne

NEDELJA, 24. november

7.00 za župljane
8.30 za + Rozalijo Vidmar, obl.
10.00 za + starše Lemut
11.00 za + Marijo Močnik
19.00 za priporočene pokojne