Mašni nameni, 2.12.-8.12.

PONEDELJEK, 2. december

7.00 za + Šimnovec-Potočnik
19.00 Za + Rudija Dimnika
klarise za + Anico in Ivanko Maležič

TOREK, 3. december

7.00 za + Jesih-Dolinšek
19.00 za + starše Marolt

SREDA, 4. december

7.00 za vse, ki še niso spoznali Božje ljubezni
19.00 za + starše Kelhar

ČETRTEK, 5. december

7.00 za + Tineta Žmuca
19.00 za + moža
FBS za žive in + starše, sorodnike in dobrotnike

PETEK, 6. december

7.00 za zdravje
19.00 za + Franca Štularja

SOBOTA, 7. december

7.00 za sam. družino in dobrotnike
19.00 za + Leopolda Kocutarja

NEDELJA, 8. december

7.00 za + Anico in Francko Bahar
8.30 za + Marijo Tominec
10.00 za + Jožeta Štepica  in Alojza Gracarja
11.00 za župljane
19.00 za + Jožeta Pučnika, za domovino in Cerkev