Mašni nameni 21.10.-27.10.

PONEDELJEK, 21. oktober

7.00 za + starše in sina
19.00 za + Petra Potokarja, pogr.
klarise za župljane

TOREK, 22. oktober

7.00 za + Kovačič – Hočevar
19.00 za + Bojana Plešca in starši

SREDA, 23. oktober

7.00 po namenu
19.00 za + starše Križnik in sorod.

ČETRTEK, 24. oktober

7.00 po namenu
19.00 po namenu
FBS za pravičnost in mir

PETEK, 25. oktober

7.00 za + starše, brate, sestre Štular
19.00 za + Branko Tancig Novak

SOBOTA, 26. oktober

7.00 za zdravje na čast
Marije Pomagaj
19.00 za + starše Kovačič-Černjavič

NEDELJA, 27. oktober

7.00 za + moža Jožeta
8.30 za župljane
10.00 za + Staneta Uhana
11.00 za + Skušek in Gorišek
19.00 za + Velimirja Vujića