Mašni nameni, 25.11.-1.12.

PONEDELJEK, 25. november

7.00 za + Jožeta Jerina
19.00 za priporočene pokojne
klarise za zdravje

TOREK, 26. november

7.00 za + Roka Trošta
19.00 za + Stanislava Zorka
19.00 za priporočene pokojne

SREDA, 27. november

7.00 za + Zavrl – Mikuš
19.00 za + Marijo Turnšek, obl.
19.00 za priporočene pokojne

ČETRTEK, 28. november

7.00 za + Andreja Mayerja
19.00 za priporočene pokojne
FBS za duh. poklice in svetost

PETEK, 29. november

7.00 za + Gnidica
19.00 za priporočene pokojne

SOBOTA, 30. november

7.00 za duše v vicah
19.00 za priporočene pokojne

NEDELJA, 1. december

7.00 za župljane
8.30 v zahvalo
10.00 v zahvalo sv. Frančišku Ksaverju
11.00 za + Ano Kustura
19.00 Za + starše Čermelj