Mašni nameni, 25.5.2015-31.5.2015

PONEDELJEK, 25. maj

 • 7.00 za + Baharjeve
 • 10.00 za zdravje v družini
 • 19.00 za + Šeme in Križnik
 • Klarise

TOREK, 26. maj

 • 7.00 na čast Sv. Duhu
 • 19.00 za + Franca Krašovica, obl.
 • FBS za domovino

SREDA, 27. maj

 • 7.00 v čast majniški Kraljici
 • 19.00 za + Franca Keše in sestro Slavko Klemenčič
 • 19.00

ČETRTEK, 28. maj

 • 7.00 za + Mirjano Truden
 • 19.00 za + Kristino Rupnik, 30. dan
 • 19.00 za + Peregrino in Janka Križnarja

PETEK, 29. maj

 • 7.00 za + Jurija Simonitija
 • 19.00 za + in žive sodelavce
 • 19.00 v zahvalo Bogu in Mariji

SOBOTA, 30. maj

 • 7.00 za + Lovšin-ove
 • 19.00 za + Fani Zalar
 • ~ za + starše Mušič

NEDELJA, 31. maj

 • 7.00 za + Zofijo Potokar
 • 8.30 za + Antonijo Lemut
 • 10.00 za žive in + župljane
 • 11.00 za + starše in Franceta Jenko
 • 19.00 za + Katarino Šubelj