Mašni nameni 28.10.-3.11.

PONEDELJEK, 28. oktober

7.00 za + Gnidica
19.00 za + Milana Tekavca
klarise za + domače

TOREK, 29. oktober

7.00 za duhovnike
19.00 po namenu
 za + domače

SREDA, 30. oktober

7.00 za + sorodnike
19.00 za + Staneta Čeferina
 za + dobrotnike

ČETRTEK, 31. oktober

7.00 za + starše Kariž
19.00 za + Marijo Meden
FBS za pokojne

PETEK, 1. november

7.00 za župljane
8.30 za + Anteja Vinka in starše
10.00 za + Jožefa Vrabiča
11.00 za + Leona Šenka, pogrebna
19.00 za priporočene pokojne

SOBOTA, 2. november

7.00 za priporočene pokojne
7.30 za svetost duhov. in redov.
19.00 za + Karola Herenčiča
 za družino in dobrotnike

NEDELJA, 3. november
7.00 za + Ušaj – Šavli
8.30 za župljane
10.00 za + Zevnik
11.00 za + Ano Kustura
19.00 za priporočene pokojne