Mašni nameni, 29.12.-5.1.

PONEDELJEK, 30. december

7.00 za + Regino Štular
19.00 za zdravje sestre Marije
klarise za + ata

TOREK, 31. december

7.00 za + Rozman
19.00 za + Leonardis

SREDA, 1. januar 2014

7.00 za vse pokojne
10.00 za + Marijo Oblak
19.00 za zdravje

ČETRTEK, 2. januar

7.00 za + Staneta Žnidaršiča (obl.)
19.00 v zahvalo Materi Božji
FBS v zahvalo

PETEK, 3. januar

7.00 za + Ladislavo Jesih
19.00 za zdravje brata
19.00 za + Jožefo Jakulin, pogr.

SOBOTA, 4. januar

7.00 za samostansko družino in dobrotnike
19.00 za + Petra Potokarja

NEDELJA, 5. januar

7.00 v priprošnjo M.B. za zdravje
8.30 za + Stanislava in Amalijo Lipušček
10.00 v zahvalo
11.00 za + Ano Kustura
19.00 za župljane