Mašni nameni, 31.8.2015-6.9.2015

PONEDELJEK, 31. avgust

 • 7.00 za + Angelco Dimic
 • 19.00 za + Alojza Šuštaršiča
 • Klarise za zdravje Andreja in Erike

TOREK, 1. september

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 19.00 za + Marijo Avbelj, 7. dan
 • FBS po namenu s. Ignacije

SREDA, 2. september

 • 7.00 za + moža
 • 19.00 za + Danielo in Rafaela Srnec
 • ~ za zdravje Andreja in Erike

ČETRTEK, 3. september

 • 7.00 za + Mio in Lava Sotenšek
 • 19.00 za + Švegel – Pinterič
 • ~ za zdravje Andreja in Erike

PETEK, 4. september

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 19.00 za zdravje hčerke
 • ~ za osamljene in trpeče

SOBOTA, 5. september

 • 7.00 za svetost duhov. in redov.
 • 19.00 za zdravje Andreja in Erike
 • ~ za samost. druž. In dobrotnike

NEDELJA, 6. september

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 8.30 v zahvalo
 • 10.00 za + Anico Padavnik, obl.
 • 11.00 za + Ano Kustura
 • 19.00 za žive in + župljane