Mašni nameni, 7.10.-13.10.

PONEDELJEK, 7. oktober

7.00 za + Jesih – Dolinšek
19.00 za + Jožeta Kolandra
in Franca Lovšeta

TOREK, 8. oktober

7.00 za + Potočnik – Šimnovec
19.00 za zdravje in Božje varstvo
19.00 za + Jožeta Perka

SREDA, 9. oktober

7.00 za + Šubelj
19.00 za + Lindo Pegan

ČETRTEK, 10. oktober

7.00 za + Stankota Žnidaršiča, obl.
19.00 za + Šeme
FBS za + s. Simono

PETEK, 11. oktober

7.00 za + Kumše
19.00 za + Branko Tancig Novak

SOBOTA, 12. oktober

7.00 za + Jožeta Jerina
19.00 za + Arturja Mühleisen

NEDELJA, 13. oktober

7.00 za + Janeza Šubica, obl.
8.30 za + Ivanko Lemut
10.00 za + Zmaga Brenčiča, obl.
11.00 za + Fani Žlogar
19.00 za župljane