Mašni nameni, 8.6.2015-14.6.2015

PONEDELJEK, 8. junij

 • 7.00 za žive in + župljane
 • 19.00 za zdravje sina
 • Klarise za + Ladislavo Jesih

TOREK, 9. junij

 • 7.00 za + Marijo in Adolfa Ramšak
 • 19.00 za + Janeza Avblja
 • FBS za žive in + sorodnike

SREDA, 10. junij

 • 7.00 v zahvalo in prošnjo za zdravje
 • 19.00 za + Angelo Breznikar, pogr.
 • 19.00 za + Bernardo Prelec, obl.

ČETRTEK, 11. junij

 • 7.00 za zdravje
 • 19.00 za Božje varstvo v družini
 • 19.00 za + Staneta Babiča in starše

PETEK, 12. junij

 • 7.00 za + moža
 • 19.00 za + Stanislava Zorka
 • 19.00 za zdravje

SOBOTA, 13. junij

 • 7.00 za blagoslov v družini
 • 19.00 za + starše Kovačič

NEDELJA, 14. junij

 • 7.00 za + Antona Lemuta st.
 • 8.30 za + Adolfa Kramarja
 • 10.00 za žive in + župljane
 • 11.00 za + Milivoja Stajnka, obl.
 • 19.00 za + Ignaca Kosa, obl.