Mašni nameni, 9.12.-15.12.

PONEDELJEK, 9. december

7.00 za + Antonijo Dolšak
19.00 Za + Valerijo Tominec
klarise za + mamo

TOREK, 10. december

7.00 za + Kumše
19.00 za + Petra Potokarja
19.00 za + starše Kotnik in sorodnike

SREDA, 11. december

7.00 za + Ivico Mayer in sorodnike
19.00 za + Marka in Jožeta Šparemblek
19.00 za + Sonjo Hrovat, obl.

ČETRTEK, 12. december

7.00 za svetost duh. in red.
19.00 za + Staneta Popka, obl.
FBS za duh. poklice in njih svetost

PETEK, 13. december

7.00 za + brata Hugota
19.00 za + Stanislava Sonca
19.00 za + Janeza Ražna, pogrebna

SOBOTA, 14. december

7.00 za + moža
19.00 za + starše in sinove Hrovat

NEDELJA, 15. december

7.00 za + Lucijo Justin
8.30 za župljane
10.00 za + Bojana Erhartiča
11.00 za + Jerneja in Heleno Gostinčar
19.00 za + Marijo in Konrada Kotnik