Mašni nameni, 9.6.2014-15.6.2014

PONEDELJEK, 9. junij

 • 7.00 za + Jesih – Dolinšek
 • 10.00 na čast Mariji v priprošnjo
 • 19.00 za + Marjetko Smrekar
 • klarise na čast in prošnjo Sv. Duhu

TOREK, 10. junij

 • 7.00 za + Kumše
 • 19.00 za + Rožo Šilc, pogrebna
 • 19.00 za + Ranko Čatić

SREDA, 11. junij

 • 7.00 za duše v vicah
 • 19.00 v čast in zahvalo B. usmiljenju
 • 19.00 za + Andreja Gabrovška

ČETRTEK, 12. junij

 • 7.00 za + starše Pečkaj
 • 19.00 Za + Stanislava Zorka
 • FBS za + starše, sorod. In dobrot.

PETEK, 13. junij

 • 7.00 za + sodelavca
 • 19.00 za + Ignaca Kosa in sorod.
 • 19.00 za + mamo Rakovec

SOBOTA, 14. junij

 • 7.00 za + Janeza Avblja
 • 19.00 za + Cvetka Svetličiča

NEDELJA, 15. junij

 • 7.00 za župljane
 • 8.30 za + starše Borišek – Kogoj
 • 10.00 za + Staneta Uhana in Štefana Vučka
 • 11.00 za + Šimnovec – Potočnik
 • 19.00 za + Antona Lemuta, st.