Mašni nameni, avgust 2015

PONEDELJEK, 27. julij

 • 7.00 za + Vero Gantar
 • 19.00 za + Jožeta Pučnika in domovino
 • klarise za + Franja – GM 4

TOREK, 28. julij

 • 7.00 za + Amalijo Makuc
 • 19.00 za + starše Kovačič – Černjavič
 • FBS  za + s. Josefino
 • FBS  za + Franja – GM 5

SREDA, 29. julij

 • 7.00 za + Marto Silvester
 • 19.00 za + Franca Škulja, obl.
 • 19.00    za + Franja – GM 6

ČETRTEK, 30. julij

 • 7.00 za + Staneta Prešerna
 • 19.00 za + Ignaca Zidarja, pogrebna
 • 19.00 za + Franja – GM 7

PETEK, 31. julij

 • 7.00 za + Katarino Lebedev
 • 19.00 za + Mio Bizovičar
 • 19.00 za + Franja – GM 8

SOBOTA, 1. avgust

 • 7.00 za svetost duhov. in redovnikov
 • 19.00 za + Marka Šparembleka, obl.
 • 19.00 za + Franja – GM 9

NEDELJA, 2. avgust

 • 7.00 za + Franja – GM 10
 • 8.30 za + Avgusta Kogovška
 • 10.00 za srečen zakon
 • 11.00 za + Ano Kustura
 • 19.00 za žive in + župljane

PONEDELJEK, 3. avgust

 • 7.00 v zahvalo
 • 19.00 za + Alojza Šuštaršiča, 30. dan
 • klarise za + Franja – GM 11

TOREK, 4. avgust

 • 7.00 za + Vinka Srpčiča, starše Martinčič in sorodnike
 • 19.00 po namenu MK
 • FBS  za žive in + sorodnike
 • 19.00  za + Franja – GM 12

SREDA, 5. avgust

 • 7.00 za + moža
 • 19.00 za + starše Merljak
 • 19.00 za + Franja – GM 13

ČETRTEK, 6. avgust

 • 7.00 za + teto Olgo in strica Evgenija
 • 19.00 za + Sebastijana in Apolonijo Kocmur
 • 19.00 za + Franja – GM 14

PETEK, 7. avgust

 • 7.00 v zahvalo
 • 19.00 za + Ano in Andreja Mayer
 • 19.00 za + Franja – GM 15

SOBOTA, 8. avgust

 • 7.00 za samost. druž. in dobrotnike
 • 19.00 za + Leona Justina
 • 19.00 za + Franja – GM 16

NEDELJA, 9. avgust

 • 7.00 za + Franja – GM 17
 • 8.30 za + Antonijo in Pavla Rupnik
 • 10.00 za + Robija in Ivana Murko
 • 11.00 za + Šimnovec – Potočnik
 • 19.00 za + Cveto Škulj

PONEDELJEK, 10. avgust

 • 7.00 za božje varstvo
 • 19.00 za + Ivanko Dobovišek
 • klarise za + Marijo Mišmaš
 • klarise za + Franja – GM 18

TOREK, 11. avgust

 • 7.00 za duše v vicah
 • 19.00 v čast Devici Mariji za zdravje
 • FBS za domovino
 • FBS za + Franja – GM 19

SREDA, 12. avgust

 • 7.00 za vse žive in + motoriste
 • 19.00 pogrebna:
 • 19.00 za + Franja – GM 20

ČETRTEK, 13. avgust

 • 7.00 v priprošnjo
 • 19.00 pogrebna:
 • 19.00 za + Franja – GM 21

PETEK, 14. avgust

 • 7.00 za družine v stiski
 • 19.00 za + Heleno in Lovra Bogataj
 • 19.00 za + Franja – GM 22

SOBOTA, 15. avgust

 • 7.00 za + Rudija Sapača, 30. dan
 • 8.30 za + Stanko Rijavec
 • 10.00 v zahvalo za zakon
 • 11.00 za + Franja – GM 23
 • 19.00 za žive in + župljane

NEDELJA, 16. avgust

 • 7.00 po namenu
 • 8.30 za + Stanislava Zorka
 • 10.00 za + Pepco Zevnik
 • 11.00 za žive in + župljane
 • 19.00 za + Franja – GM 24

PONEDELJEK, 17. avgust

 • 7.00 za + Ivano Šubelj
 • 19.00 za + Roka in Marijo Grošelj
 • klarise v čast Sv. Duhu za rešitev
 • klarise  za + Franja – GM 25

TOREK, 18. avgust

 • 7.00 za + moža
 • 19.00 za + Ladislava Bukovca, obl.
 • FBS za pravičnost in mir
 • FBS za + Franja – GM 26

SREDA, 19. avgust

 • 7.00 za + Gnidica
 • 19.00 pogrebna:
 • 19.00 za + Franja – GM 27

ČETRTEK, 20. avgust

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 19.00 pogrebna:
 • 19.00 za + Franja – GM 28

PETEK, 21. avgust

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 19.00 za + Janeza Slabajna in starše
 • 19.00 za + Franja – GM 29

SOBOTA, 22. avgust

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 19.00 za + Dušanko Glavič
 • 19.00 za + Franja – GM 30

NEDELJA, 23. avgust

 • 7.00 za zdravje Andreja in Erike
 • 8.30 za + Ivanko Gartner
 • 10.00 za + Antona Justina
 • 11.00 za + Jerneja Jenka
 • 19.00 za žive in + župljane