Nedelja Jezusovega krsta, 12. januar 2014

»Krst je tisti zakrament, na katerem temelji naša vera in ki nas vključuje v Kristusa in Cerkev. Krst je dar. Nihče se ne more sam krstiti. Kot mati, tako Cerkev rojeva v Svetem Duhu Kristusu otroke. Z birmo in evharistijo je zakrament krsta zakrament uvajanja. To pomeni, da nas zakramentalni dogodek vzporeja z Gospodom in napravlja iz nas znamenje njegove navzočnosti in ljubezni v svetu. Krst ni formalnost! 

Krst se dotika našega najglobljega bistva, saj smo krščeni, potopljeni v neizčrpen vir življenja, v Kristusovo smrt in vstajenje. Po krstu, ki nas osvobaja izvirnega greha, postajamo nova stvar in oblečemo Kristusa. Tako lahko živimo novo življenje v skupnosti z Bogom in svojimi brati in sestrami. V moči krsta postajamo nosilci novega upanja in sposobni prepoznavati Kristusa v ubogih in zapostavljenih…« 
papež Frančišek

  • 20.00 – v dvorani srečanje za animatorje oratorija in vse, ki bi to radi postali (od 8. razreda naprej)

TOREK, 14. januar

  • 19.15 – animacijska skupina Vere in luči
  • 20.00 – tretji iz cikla koncertov beneškega orgelskega mojstra Pierpaola Turette; zaigral bo skladbi Oliviera Messiaena: Orgelska knjiga in Diptih.

ČETRTEK, 16. januar

  • 19.45 – sestanek pripra-vljalnega odbora za delovno soboto ŽPS-ja

SOBOTA, 18. januar – molitvena osmina za edinost med kristjani

  • 9.00 – »delovna sobota« za člane Župnijskega pastoralnega sveta, ki bodo v podskupinah (oznanjevanje, bogoslužje, služenje) sestavljali načrt za prihodnost šišenske župnije
  • 19.00 – pri sv. maši bo mešana vokalna zasedba Psallite – pod vodstvom Urbana Udoviča, iz župnije Marijinega oznanjenja – ob začetku ekumenske osmine prepevala speve pravoslavne liturgije – vabljeni!

2. NAVADNA NEDELJA, 19. januar

  • 10.00 – sveto mašo oblikujejo prvoobhajanci in njihovi starši
  • 15.00 – srečanje in sveta maša za skupino Vera in luč (dvorana)
  • 19.00 – poje Mladinski zbor