Nedelja Kristusa Kralja, 23. november 2014

NEDELJA Kristusa Kralja, 23. november 2014

 • 15.00 – v ljubljanski stolnici bo škofovsko posvečenje in slovesna umestitev p. Staneta Zoreta za ljubljanskega nadškofa in metropolitastane-okvir

P. Stane Zore se je rodil leta 1958 na Selah pri Kamniku v kmečko-delavski družini. Po gimnaziji v Kamniku je vstopil v frančiškanski red in se vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen leta 1985. Najprej je deloval 4 leta kot kaplan v Šiški, nato kot rektor svetišča na Brezjah in Sveti gori nad Gorico, zadnja leta pa pri Marijinem oznanjenju v Ljubljani kot provincialni minister slovenskih frančiškanov. Po imenovanju za nadškofa je povedal… »Za škofovsko geslo sem izbral besede apostola Pavla: Veselite se v Gospodu! (Flp 4,4). Iskreno želim, da bi veselje v Gospodu začelo razblinjati naveličanost, vseenost, razočaranost in obup v naših ljudeh. Bog prihaja k človeku, da bi mu prinesel veselje. Skupaj z vami želim narediti vse, da bo to veselje našlo svoj prostor v srcu vsakega človeka.«

TEDEN KARITAS – V DRUŽINI SEM DOMA
karitasV tem tednu se bomo še posebej ozirali na družine, svoje in tiste, ki jim pomagamo. Tudi naša Karitas je družina, ki jo sestavljamo sodelavci-prostovoljci, dobrotniki in različni podporniki. Ob sredah v času dežurstva je lahko prijetno živahno in tudi ne, ko se mogoče kdo izmed nas vprašuje, ali mi je treba biti tukaj? Ko se drug ob drugem brusimo, se učimo in rastemo, vztrajamo. Da bi kot družina delovali še v bodoče, bomo prosili tudi na našem praznovanju na Ponikvi, kamor bomo poromali skupaj s prostovoljci iz vse Slovenije (Ana Stepančič, ŽK Lj.-Šiška).

TOREK, 25. november

 • 19.45 – verouk za odrasle

SREDA, 26. november

 • 9.00 – odhod sodelavcev Karitas na Ponikvo
 • 18.00 – sestanek za starše 2. razreda

ČETRTEK, 27. november

 • 20.15 – zakonci sv. Eme

PETEK, 28. november

 • 17.00 – izdelovanje adventnih venčkov (dvorana)
 • 17.00 – odhod birmancev na duh. vikend na Brezje
 • 20.00 – zakonci sv. Janeza Pavla II.

I. ADVENTNA, 30. november – NEDELJA KARITAS

 • NABIRKA bo namenjena delovanju župnijske in nadškofijske Karitas.
 • 10.00 – pri družinski maši bomo blagoslovili adventne vence, ki jih boste prinesli s seboj. Sodelujejo veroučenci 5. razreda in njihovi starši; poje Župnijski pevski zbor.
 • 20.00 – katehetski svet

miklavzSV. MIKLAVŽ bo obiskal otroke (do vključno 3. razreda!) v petek, 5.12. ob 17h v župnijski dvorani. Če želite, da bi vaš otrok prejel darilo, ga prijavite do 30.11.!

MARIJA ROMARICA bi v adventnem času rada obiskala šišenske družine, zato se brž prijavite na seznam v zakristiji ali pri katehetih – posebej vabljene družine prvoobhajancev!

* * * * *
Na predavanju prof. dr. Jožeta Ramovša smo se ponovno seznanili z vedno večjim številom starejših med nami in s potrebo po kakovostnem staranju in medgenera-cijskem sožitju. V ta namen bi skupaj z župnijo Bežigrad organizirali tečaj za »prostovoljsko druženje s starim človekom«. Priporočamo in vabimo z mislijo, da se ob tem pripravljamo tudi na lastno starost, zato dobrodošli!
(več informacij pri p. Gregorju)