NEDELJA SVETE TROJICE, 31. maj 2105

NEDELJA SVETE TROJICE, 31. maj

 • 10.00 – maša za ostarele in invalide, po njej pa srečanje in kosilo v dvorani; pripravljajo člani Servisa dobrote mladih
 • 20.00 – katehetski odbor

Ob zaključku šmarničnega meseca se zahvaljujem vsem, ki ste bili pripravljeni sestaviti razmišljanje o redovništvu v Cerkvi. Ne samo za občestvo v klopeh, tudi za nas redovnike v prezbiteriju so bile vaše besede velik izziv in spodbuda, da ponovno poiščemo svojo identiteto in v polnosti zaživimo vsak svojo poklicanost v Cerkvi in družbi – Bog vam povrni!

PONEDELJEK, 1. junij – začetek VRTNIC, pobožnosti v čast Jezusovemu Srcu

 • V pisarni sprejemamo mašne namene za meseca junij in julij!

TOREK, 2. junij

 • 20.00 – Župnijski pastoralni svet

ČETRTEK, 4. junij – TELOVO oz. praznik Svetega rešnjega Telesa in Krvi, ki je slovesni in zapovedani; praznične maše bodo ob 7h, 10h in 19h.

 • 18.00 – molitvena ura pred Najsvetejšim
 • TELOVSKA PROCESIJA bo potekala ob koncu večerne maše po samostanskem vrtu – prosimo za sodelovanje nosače neba in bander, še posebej pa prvo-obhajance (skupaj z animatorji), ki naj se zberejo ob 18.45 pred cerkvijo v belih oblekah in s košaricami cvetja, ki ga bodo posipali pred Najsvetejšim…

PETEK, 5. junij – prvi petek

 • Dopoldne bomo delili bolnim in onemoglim spoved, obhajilo in bolniško maziljenje po domovih – PISARNA ODPADE!
 • 18.00 – molitvena ura v čast usmiljenemu Jezusovemu in brezma-dežnemu Marijinemu Srcu

SOBOTA, 6. junij

 • 8.30 – romanje prvoobhajncev k Mariji Pomagaj na Brezje

10. NAVADNA NEDELJA, 7.6.

 • 10.00 – zaključna maša za veroučence 8. in 9. razreda
 • 12.00 – piknik za birmance in njihove družine
 • 19.00 – poje MPZ

N A P O V E D N I K

* sobota, 13.6. – IZLET za šmarniča-rje, njihove starše, stare in nove člane ŽPS ter ostale župnijske sodelavce
* nedelja, 14.6. ob 10h – zaključna maša za veroučence in družine
* nedelja, 21.6. ob 10h – prazno-vanje zakonskih jubilejev (5, 10, 15… let zakonskih obljub)
* nedelja, 28.6. ob 10h – ZLATA MAŠA p. Huga Delčnjaka, misijo-narja v Gvajani in nekdanjega šišenskega kaplana
* 28.6. – 4.7. – letovanje za mini-strante, otroški in mladinski pevski zbor ter animatorje v Strunjanu
* 24. – 29.8. – O R A T O R I J