Skoči na vsebino

11. nedelja med letom, 16. junij 2019 – NEDELJA SV. TROJICE

BISEROMAŠNIK p. Bernardin Sušnik

BISEROMAŠNIK p. Bernardin Sušnik

p. Bernardin Sušnik

Rojen v Ljubljani za Bežigradom 1935 s krstnim imenom Jurij. V frančiškanski noviciat je vstopil 1950, v duhovnika je bil posvečen 29.6.1959 v ljubljanski stolnici (po 4. letniku Teološke fakultete). Od 1961 do 1968 je opravljal kaplansko službo v župniji Lj. – Šiška. Od tu je šel na podiplomski študij biblične teologije v Rim, kjer je leta 1971 tudi doktoriral. Med letoma 1976 in 1982 je opravljal službo na generalnem tajništvu frančiškanskega reda v Rimu. Vmes je deloval še na drugih postojankah po Sloveniji, l. 1988 pa je odšel v Lemont v ZDA, kjer je opravljal duhovniško poslanstvo med izseljenskimi Slovenci in postal urednik tamkajšnjega mesečnika Ave Maria, ki ga v elektronski obliki pripravlja in izdaja tudi po vrnitvi domovino.

ČESTITAMO in želimo še obilo zdravih in zadovoljnih let med nami, Šiškarji!

11.30 – po slovesni biserni maši ste vsi povabljeni na samostanski vrt, kjer bo PIKNIK – pogostitev za vse – posebej vabljeni ministranti iz jubilantovega prvega kaplanskega obdobja!

PONEDELJEK, 17. junij
V pisarni sprejemamo mašne namene za meseca julij in avgust!
POZOR: Župnijska PISARNA bo do 1. septembra odprta samo PO JUTRANJI IN VEČERNI MAŠI, hvala za razumevanje!

ČETRTEK, 20. junij – TELOVO, Sveto rešnje Telo in Kri, slovesni in zapovedani praznik; svete maše bodo ob 7h, 10h in 19h.

TELOVSKA PROCESIJA bo ob koncu večerne maše po samostanskem vrtu; nosači neba in bander naj se zberejo ob 18.45 pred zakristijo, prvoobhajanci pa pred cerkvijo (košarice s cvetnimi listi, ki jih bodo posipali pred oltarji na vrtu, lahko prinesejo s sabo, lahko pa jih dobite tudi pri nas).

  • 20.30 – sestanek za starše otrok, ki so prijavljeni za letovanje v Strunjanu

SOBOTA, 22. junij 10.00 – priprave za animatorje so obvezne za vse, ki želijo sodelovati na poletnem oratoriju za otroke – letos ga bosta vodila Ana Novak in Rok Šeme!

POLETNE NEDELJSKE MAŠE
Zaradi manjše udeležbe vernikov in odsotnosti mašnikov v času dopustov od 1. julija do 31. avgusta tudi letos NE BO sv. maše ob 10h!

Obvestite se, prosim, med seboj, da ne bo nepotrebnih nesporazumov in razočaranja!

12.NAVADNA NEDELJA, 23.6.

  • 20.00 – sestanek glasbenikov

N A P O V E D N I K

  • 11. – 17. avgust: LETOVANJE za ministrante, pevce in animatorje v Strunjanu, prijavnice dobite v zakristiji ali pri p. Gregorju!
  • 26. – 30. avgust: ORATORIJ za osnovnošolske otroke, prijavnice dobite pri katehetih in na spletni strani tukaj: PRIJAVNICA ZA ORATORIJ