Skoči na vsebino

2. adventna nedelja, 6. december 2015

second-week-of-advent-peace-candle1 

  • 10.00 – naši ministranti bodo v svoje vrste sprejeli 4 nove člane – ČESTITAMO!
  • 19.00 – orgelska maša, igra Tomaž Sevšek

PONEDELJEK, 7. december

  • 17.30 – biblična skupina: Psalm 2 in 110

TOREK, 8. december – BREZMADEŽNO SPOČETJE DEVICE MARIJE; svete maše bodo ob 7h, 10h in 19h.

ZAČETEK JUBILEJNEGA LETA USMILJENJA
Papež Frančišek je z bulo Obličje usmiljenja napovedal jubilejno leto. V njej je “naznanil izredni jubilej usmiljenja kot ugoden čas za Cerkev, da še močneje in učinkoviteje pričuje vernikom”. Sveto leto se začenja na slovesni praznik Marijinega Brezmadežnega spočetja, ki nakazuje, kako deluje Bog že od samih začetkov naše zgodovine. “Po grehu Adama in Eve Bog ni hotel, da bi bilo človeštvo prepuščeno na milost in nemilost zlu. Zato si je zamislil in hotel Marijo, sveto in brezmadežno v ljubezni (prim. Ef 1,4), da bi postala Mati človekovega Odrešenika. Na težo greha Bog odgovarja s polnostjo odpuščanja. Usmiljenje bo vedno večje od slehernega greha in nihče ne more omejevati Božje ljubezni, ki odpušča.”

  • 17.45 – pevske vaje za OPZ ne odpadejo, po njih vabimo otroke in starše k praznični maši
  • 19.45 – verouk za odrasle: predstavitev bogate vsebine Jubilejnega leta usmiljenja – za abonma in izven!

SREDA, 9. december

  • 19.00 – sestanek za starše 8. r.
  • 20.15 – tajništvo ŽPS

PETEK, 11. december

  • 17.00 – odhod veroučencev 3. razreda na Brezje, kjer bodo prvič prejeli zakrament spovedi in se pripravljali na prejem prvega svetega obhajila

SOBOTA, 12. december

  • 8.30 – začetek postavljanja jaslic: prinašanje materiala s cerkvenega podstrešja in zbijanje ogrodja – ekipa ministrantov prosi za pomoč!

III. ADVENTNA NEDELJA, 13. december

  • 10.00 – k družinski maši posebej vabimo BOLNE IN OSTARELE, ki bodo lahko prejeli tudi zakrament bolniškega maziljenja, po maši pa bodo mladi Frančiškovega štude-ntskega doma v dvorani zanje postregli kosilo in pripravili miklavževanje!
 

20.00 – okrogla miza z naslovom

DRUŽINA – NI NAM VSEENO!

O svetinji družine, očetovstvu in materinstvu ter o pasteh novega družinskega zakona
se bomo pogovarjali z gostjo
Vesno Vilčnik iz civilne iniciative
Za otroke gre!
– VABLJENI v dvorano!