Skoči na vsebino

2. nedelja po božiču, 3. januar 2021

Spet so dovoljene svete maše z verniki – obhajali jih bomo po običajnem razporedu (razen pri sv. Jerneju ob 11h).

Zaradi strogih zdravstvenih omejitev (30 m2 na osebo oz. družino) lahko v cerkev spustimo 45 oseb oz. družin – a do sedaj ne za Božič ne v nedeljo pri nobeni sv. maši nismo presegli dovoljenega števila, zato prisrčno vabljeni nazaj.

Cerkev je sicer odprta ves dan od 7h do 19.30.

Dobrodošli za mašo, osebno molitev ali ogled jaslic!

PONEDELJEK, 4. januar

V pisarni lahko naročite mašne namene za meseca februar in marec 2021!

SREDA, 6. januar – Gospodovo razglašenje ali Sveti trije kralji

Maše: ob 7h, 10h, 17.30 19h.

sveti-trije-kralji

17.30 – otroci naj prinesejo hranilnike z darovi za otroke, ki so jih zbirali v adventnem času, in jih položijo pred oltar! Epifanija pomeni prikazanje oz. razglašenje. Jezus se je najprej razodel pastirjem, nato pa  tudi zastopnikom tujih narodov. Modri so namreč že v prvi Cerkvi veljali za predstavnike poganskega sveta, saj so bili v njih na nek način h Kristusu pritegnjeni vsi narodi zemlje. To pomeni tudi začetek misijonskega poslanstva Cerkve. Modre je po izročilu in svetopisemskem besedilu vodila zvezda, ki jih je privedla k Jezusu. Jezusa so molili in ga priznali za mesijanskega kralja ter ga »razglasili« med svojimi rojaki.


BIBLIČNA MODROST za boljši začetek leta Gospodovega 2021

»Najvišje spoznanje Svetega pisma je, da je Bog osebno duhovno bitje, zato je človeka ustvaril kot osebo in mu vdahnil nesmrtno dušo. Nobena vrsta nihilizma ne more omajati tega sporočila, ker nihilizem demantira najgloblje bistvo naše duhovne narave
Sveto pismo se začne s sporočilom, da je Bog človeka ustvaril po svoji podobi in je z njim vzpostavil najbolj oseben možen dialog. Bolj se človek upira Bogu, bolj smešen nasprotnik postaja tudi sam sebi. Največkrat pa se zdi, da se mu upira zato, ker ga tako zelo pogreša in potrebuje.
Sposobnost obrata iz stanja iluzije, ki se ji predamo, do rešitve v Božjem objemu, ko se srečamo s prepadnim dnom svojega bitja, je gotovo najbolj zanesljivo znamenje naše bogopodobnosti!«
(akademik dr. Jože Krašovec, v intervjuju za Reporter, 21.12.2020)


OBNOVA DRENAŽE ob Stari cerkvi: zaradi zamakanja vode, smo morali obnoviti in poglobiti odvodnjavanje na desni strani cerkvene ladje. Račun znaša 5.694€, nekaj dobrotnikov je že prispevalo 1.500€, na ostale še čakamo…