Skoči na vsebino

2. VELIKONOČNA NEDELJA, 8. april – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

»Božje usmiljenje spreminja naša srca in nas usposablja, da tudi mi postajamo usmiljeni…«

(papež Frančišek)

  • 11.45 – Stara cerkev: JERNEJEV POZDRAV POMLADI – po sv. maši bomo prisluhnili koncertu moškega okteta iz Podpeči – vabljeni!

PONEDELJEK, 9. april

  • V pisarni sprejemamo mašne namene za MAJ in JUNIJ, tudi v APRILU je še nekaj prostih terminov – se priporočamo!
  • 20.00 – Župnijski pastoralni svet

TOREK, 10. april

  • 19.45 – verouk za odrasle

PETEK, 13. april

  • 17.00 – odhod veroučencev 3. razreda na duhovno pripravo pred prvo sveto spovedjo in obhajilom na Brezje (p. Gregor)

SOBOTA, 14. april

  • 9.30 – za čiščenje cerkve so na vrsti družine veroučencev 5. razreda
  • 10.00 – medgeneracijske delavnice za otroke od 6 let naprej skupaj s starši v izvedbi Družinskega centra Oaza

3. VELIKONOČNA, 15. april

  • 10.00 – družinsko mašo oblikujejo veroučenci 4. razreda in starši, poje Otroški zbor

ISKRENA ZAHVALA vsem, ki ste pripomogli k lepemu velikonoč-nemu praznovanju: s. Angelini za sveže oltarne prte in mašno perilo; ge. Heleni Crček za butarice; s. Marinki in njenim pomočnicam za okrasitev ječe, božjega groba in glavnega oltarja; ministrantom in obredničarjem za skrbno načrtovanje bogoslužja; zboro-vodjem, organistom ter pevcem otroškega in župnijskega zbora; bralcem in nosilcem neba in bander; ter vsem, ki ste nam ustno ali pisno voščili in nas podpirali z molitvijo!

DAR OD »ŽEGNA« – v košarah se je po blagoslovu jedil nabralo 170 kg dobrot (55 kg mesa, 40 kg potic, 22 kg sladkega, 20 kg sadja, razno 17kg  in 242 pirhov – 16 kg). Vse to so sodelavci župnijske Karitas razdelili na velikonočni ponedeljek ter še v sredo ob dežurstvu 50 družinam in posameznikov, skupaj 127 osebam. V imenu prejemnikov se zahvaljujem vsem daro-valcem, Bog vam povrni!