Skoči na vsebino

31. NAVADNA NEDELJA, 5. november 2017 – ZAHVALNA NEDELJA

BOGU HVALA za jubilejno leto, v katerem smo se spomnili 90-letnice posvetitve naše cerkve in ustanovitve samostojne župnije! Hvala članom Župnijskega pastoralnega sveta, da smo skupaj načrtovali in izpeljali dogodke, s katerimi naj bi pritegnili v župnijsko življenje čim širši krog ljudi! Hvala katehistinjam, katehetom in animatorjem, ki si prizadevate za rast vere v naših najmlajših; molilcem rožnega venca; s. Angelini za oltarne prte in cerkveno perilo, krasilkam s. Marinki s sodelavkami za lepoto bogoslužnega prostora, ge. Anici Grobovšek za ljudsko petje in pomoč v zakristiji; nadalje ministrantom, bralcem, organistom, zborovodjem ter pevcem otroškega, mladinskega in odraslega zbora. Posebno zahvala v imenu ubogih gre sodelavcem Karitas. Hvala tudi našemu kuharju, hišniku in vrtnarju g. Arpadu ter perici in čistilki ge. Šemsi. Nazadnje pa se s sobrati zahvaljujem vsem, ki nam pomagate vzdrževati cerkvene in samostanske prostore ter podpirate naše pastoralno delo. Naj vas dobri Bog obilno nagradi!

p. Gregor Kos, upravitelj župnije

PONEDELJEK, 6. november

  • 11.00 – v pisarni sprejemamo mašne namene za november in december

TOREK, 7. november

  • 10.00 – sestanek sodelavcev župnijske Karitas, vabljeni novi prostovoljci!

PETEK, 10. november

  • 20.00 – tajništvo ŽPS

32. NAVADNA NEDELJA, 12. november 2017

  • 10.00 – pri družinski maši se nam bo predstavilo 14 vero-učencev 3. razreda, ki se pripravljajo na prejem zakra-mentov spovedi in obhajila; poje otroški zbor.

SKLEP KREKOVEGA LETA

  • V nedeljo, 19. novembra ob 20h nas bo obiskal prof. dr. Stane Granda in nam predstavil lik dr. Janeza Evangelista Kreka, velikega narodnega in socialnega buditelja Slovencev – pridružite se nam v dvorani!
JUBILEJU NAPROTI - »Pot do Plečnikove cerkve v Šiški«
»Hkrati z gradnjo zvonika, ki je dopolnil zunanjo podobo cerkve, je p. Blaž Farčnik, akademski slikar – ne ravno po arhitektovi volji – postopoma od poletja 1930 naprej poslikal velike ploskve v višini cerkvenih oken. Motivi iz Frančiškovega življenja ter podobe Janeza Krstnika, sv. Jožefa, Petra in Pavla ter štirih evangelistov so bili narejeni do jeseni leta 1934. Cerkev je bila tako v glavnem poslikana in kot poroča tedanji zapis, “dela zelo prijeten vtis, izginila je namreč tista praznota, ki je bila poprej tako očita”.…« (B. Šuštar, Mohorjev koledar 1990)