31. navadna nedelja, 3. november 2013 – ZAHVALNA NEDELJA

»Ob zahvalni nedelji čutim dolžnost, da se zahvalim vsem, ki po svojih najboljših močeh nosite težo odgovornosti za Cerkev v naši nadškofiji v izrednih in težavnih okoliščinah. Zahvala gre vsem duhovnikom, redovnicam, katehistinjam in katehetom, ki oznanjujete v veri nenaklonjenem okolju. Hvala članom ŽPS, ključarjem, pevcem in organistom, ministrantom, cerkovnikom in vsem, ki skrbite za lepoto in urejenost cerkva, ter vsem gospodinjam in dobrotnikom, ki skrbite za duhovnike. Bogu hvala za vse molitve in darovane žrtve po naših kontemplativnih samostranih in med bolniki… Končno hvala vernikom za vse nabirke za vesoljno Cerkev, škofijo ali župnijo ter seveda v karitativne namene. Ob zaključku leta vere poglobimo v sebi vero, da se Bog ne da prekositi v velikodušnosti!«
Andrej Glavan, apostolski administrator

Kulturno društvo Schellenburg in župnija Ljubljana-Šiška

vabita na cikel orgelskih del
OLIVIERA MESSIAENA

v izvedbi
PierPaola Turetta,
organista beneške katedrale sv. Marka.

Prvi koncert bo v torek, 5.11. ob 20h v cerkvi sv. Frančiška Asiškega v Šiški.

Skoraj vsa Messiaenova dela so povezana z verskimi čustvi in mišljenjem, zato bodo tudi izvajane skladbe  sovpadale z liturgičnim koledarjem! 

 

TOREK, 5. november

  • 20.00 – seja ŽPS

SREDA, 6. november

  • 18.00 – biblična skupina

32. NAVADNA NEDELJA,10. november

  • Pri družinski maši ob 10h se nam bodo predstavili veroučenci 3. razreda – bodoči PRVOOBHAJANCI. Starši naj jih pripeljejo v cerkev ob 9.30!

* * * * *

  • FRANČIŠKOVI OTROCI se zaenkrat v župniji sv. Frančiška niso “prijeli”, zato skupino po 2 mesecih vabljenja in poskusnih srečevanj (za 2 ali 3 otroke) “zamrzujemo” – naslednja priložnost, da starši in otroci izkažejo svoje zanimanje za tako obliko srečevanja, bo skupni duhovni vikend za Frančiškove otroke in animatorje ljubljanske regije, in sicer od 10. do 12. januarja 2014 v Adergasu. Prijavnice boste lahko dobili sredi decembra pri p. Gregorju.
  • DUHOVNE VAJE za zakonce (ne glede na to, ali ste vključeni v zakonsko skupino ali ne) bodo od 15. do 17. novembra v Nazarjah. Vodil jih bo p. Silvin, prijavite se v župnijski pisarni do srede, 13. novembra (varstva za otroke ne bo)!