Skoči na vsebino

33. NAVADNA NEDELJA, 18. november 2018

 TEDEN ZAPOROV, 18. – 24. november

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v Njegovi moči in z njegovim Duhom, danes in vsak dan. Amen.

TOREK, 20. november

  • 19.30 – na Teološki fakulteti, Poljanska 4, bo v okviru Nikodemovih večerov okrogla miza na temo: Ali Cerkev posluša mlade? Glavni gost bo udeleženec škofovske sinode za mlade, ki se je pravkar končala v Rimu, msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof

ČETRTEK, 22. november – sv. Cecilija, devica in mučenka

  • 19.00 – na god zavetnice cerkvene glasbe, bo pri sv. maši prepeval župnijski zbor – pevce, organiste in druge župnijske glasbenike po maši vabimo na pogostitev v dvorano!

SOBOTA, 24. november

  • 9.00 – v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu bo potekalo izobraževanje za župnikove sodelavce (člane ŽPS, bralce, krasilke, ključarje, zakristane, voditelje skupin); glavni predavatelj p. dr. Miran Špelič bo sprego-voril o nastanku služb v prvi Cerkvi
  • 19.45 – po sv. maši za + p. Francija Pivca, nekdanjega šišenskega kaplana, se bodo v dvorani srečali njegovi nekdanji učenci iz mladinske skupine

34. NAVADNA NEDELJA, 25. november

  • 10.00 – pri družinski maši se nam bo predstavilo 39 pripravnikov na zakrament sv. birme (8. in 9. razred), pel bo Mladinski zbor pod vodstvom Lee Barthe Pesek

miklavzSVETI MIKLAVŽ bo letos obiskal otroke (od 3. leta do vključno 3. razr.) v sredo, 5. decembra  ob 17h  v župnijski dvorani. Če želite, da bi vaš otrok prejel darilo, izpolnite  prijavnico, ki jo dobite v  pisarni ali na www.zupnija-siska.si. Prijave za darila bomo zbirali samo do srede, 28. novembra!

FILM »NAJVEČJI DAR«

Pastoralna služba nas vabi k ogledu novega španskega filma v Koloseju, ki govori o daru odpuščanja, ki ga naš svet tako zelo potrebuje… Več informacij najdete na: www.kolosej.si/filmi/film/največji-dar