Skoči na vsebino

4. postna nedelja, 19. marec 2023

Imenujemo jo podobno kot tretjo adventno – nedelja veselja. Liturgična barva je rožnata. GODUJE SVETI JOŽEF

Obhajamo TEDEN DRUŽINE. Geslo je »Mir se začne v družini«.

 • 10.00 – mašo sooblikuje 7. razred
 • 15.00 – srečanje za otroke s posebnimi potre- bami – Vera in luč!
 • 18.00 – DRUŽINE BIRMANCEV (starši, botri, mladi) V dvorani bo srečanje, ki ga bo vodila dr. Polona Vesel Mušič.

PETEK – 24. marec

  • 18.30 – križev pot oblikujejo otroci 4. in 6. razreda
  • 20.00 – srečanje ima zakonska skupina sv. Janeza Pavla II.

  SOBOTA – 25. marec- PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI

  MAŠE ob 7h, 10h in 19h.

  PETA POSTNA (TIHA) NEDELJA – 26. marec 2023

  10.00 – družinsko mašo oblikujejo bodoči birmanci. Po maši kratka proslava ob MATERINSKEM DNEVU. Otroci se bodo mamam zahvalili za ljubezen in skrb.

  15.00 – družinski KRIŽEV POT na Rožniku.

  Štiri frančiškanske župnije ga oblikujejo že tri desetletja. Naša župnija pripravlja uvod, 4., 8. in 12. postajo.


  SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA

  V preteklem tednu smo imeli sejo ŽPS.

  Ovrednotili smo pastoralno delo v preteklih mesecih in se usmerili k velikonočnim praznikom, ki so pred nami. Župnika p. Ambroža je zelo zanimalo, kako bomo v Šiški obhajali sveto tridnevje (veliki četrtek, petek, soboto in velikonočno jutro). Podpira nas v naših prizadevanjih, da čim več dolžnosti prevzamete laiki, ki čutite z župnijo in se zavedate, kako pomembno je graditi župnijsko skupnost, da bo živa celica v občestvu Cerkve.

  Urnika bogoslužnih opravil ne bomo spreminjali. Vabimo ministrante, pevce in sodelavce pri velikonočni procesiji, da zavzeto sodelujete in požrtvovalno opravite svoje dolžnosti.


  OBISK NEDELJSKE MAŠE

  Dvakrat v letu po naročilu pastoralne službe preštejemo nedeljske obiskovalce maše. 12. marca je bil obisk naslednji:

  sobota zvečer 60

  nedelja ob 7h – 57, ob 8.30 – 91, ob 10h – 229, ob 19h – 143; skupaj 580; otroci 71, ženske 317, moški 192

  Mašni nameni v tem tednu