Skoči na vsebino

6. velikonočna nedelja – 9. maj 2021

Pri bogoslužju v cerkvi spet lahko prepevamo,  zato vas vabimo, da zvokom orgelskih piščali znova pridružite svoje glasove, da bomo skupaj še lepše počastili Jezusa in našo nebeško Mater, majniško Kraljico – tudi s porcijunkulskimi litanijami ob koncu maše!

PONEDELJEK, 10. maj

Znova smo – ob tedenskem testiranju katehetov in upoštevanju drugih preventivnih zdravstvenih ukrepov – začeli s Katehezo Dobrega pastirja za predšolske in z veroukom za osnovnošolce v ŽIVO! – s poudarkom na 3. in 8./9. razredu, ki se pripravljajo na prejem zakramentov evharistije in birme – podprimo jih z molitvijo!

20.00 – Župnijski pastoralni svet

ČETRTEK, 13. maj – Gospodov vnebohod

vnebohod

Praznične maše bodo ob 7h, 10h in 19h.

Obhajamo ga štirideset dni po veliki noči, saj se je Jezus  po vstajenju štirideset dni pri-kazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.Praznik želi poudariti pomen Kristusove bližine z Bogom Očetom in Svetim Duhom. A Jezus, ki je z dušo in telesom odšel v nebesa, ostaja med nami prisoten na več načinov: Kristus je navzoč tedaj, ko skupnost verujočih moli, ko bere Božjo besedo, zapisano v Svetem pismu, pa tudi v duhovnikovi osebi, ko deluje v Jezusovem imenu, v zakramentih ter na posebej očiten način v zakramentu evharistije, ki predstavlja trajno Kristusovo navzočnost med nami.


OBNOVA DRENAŽE ob Stari cerkvi: do sedaj smo zbrali že 4.850€, skupni stroški obnove pa so bili 5.694€ – prosimo še za preostalih 850€!


N A P O V E D N I K

  • Sobota, 29. maj ob 16h: slovesnost SVETE BIRME za 31 veroučencev 8. in 9. razreda
  • Sobota, 12. junij ob 10h: slovesnost PRVEGA SVETEGA OBHAJILA za 22 tretješolcev
  • Petek, 25. junij ob 10h: v naši cerkvi bo DIAKONSKO POSVEČENJE skupaj z dvema drugima bogoslovcema prejel tudi naš nekdanji ministrant Rok Gregorčič – na mizici za tisk so podobice z molitvijo zanje!
  • 25. do 31. julij 2021 – POČITNIŠKI TEDEN V STRUNJANU za ministrante, pevce otroškega in mladinskega zbora ter seveda  animatorje
  • 23. do 27. avgust 2021 – ORATORIJ za osnovnošolce; prijavnice bodo na razpolago v začetku junija!

DEL DOHODNINE ZA RKC

Do 31. maja lahko 1,0 % svoje dohodnine namenite za delovanje Katoliške cerkve. S tem boste svoj dar namenili za delovanje duhovnikov, župnij, vrtcev, šol in Karitas.

Mašni nameni v tem tednu