7. nedelja med letom, 23. februar 2014

  • 20.00 – katehetski sestanek, pri katerem bomo načrtovali dejavnosti veroučnih in drugih skupin v postnem času…

TOREK, 18. februar

  • 19.45 – v okviru verouka za odrasle bomo prisluhnili predavanju slovenista dr. Kozma Ahačiča: Pomen prevodov Svetega pisma za razvoj slovenskega knjižnega jezika. Predavatelj bo orisal jezikovno izročilo v srednjem veku, nadaljeval s prvimi prevodi Svetega pisma, ki so jih naredili slovenski protestantski pisci v 16. st.; pokazal bo zasluge škofa Hrena, da se je v 17. st. izročilo slovenskega knjižnega jezika nadaljevalo vse do srede 18. st. in kako se je nato slovenščina skorajda razcepila na tri variante, a jo je zopet združil Japljev prevod celotnega Svetega pisma okrog leta 1800. In kako smo slednjič sredi 19. st. dobili slovenščino, ki je bila že skoraj taka kot današnja. Doc. dr. Kozma Ahačič je namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in predavatelj na Univerzi v Novi Gorici. Je tudi dejavni član Foruma za dialog med vero in kulturo, predvsem pa je šišenski župljan.

ČETRTEK, 27. februar

  • 20.15 – zakonci sv. Eme

SOBOTA, 1. marec

  • 9.30 – čiščenje cerkve in učilnic, h kateremu so povabljeni starši veroučencev 1. razreda, otroke pa bo medtem animirala njihova katehistinja s. Hermina.

8. NAVADNA NEDELJA, 2. marec

  • NABIRKA za obnovo cerkvenih oken: v januarju se je v ta namen nabralo 1.302€ – Bog vam povrni za vašo skrb za obnovo svetišča, ki je naš skupni dom!
  • 10.00 – pri družinski maši sodelujejo veroučenci 1. razreda. POZOR: po sv. maši bomo na vrtu za cerkvijo obredno sežgali blagoslovljene oljčne vejice in butare, iz katerih bo nastal pepel za obred pepeljenja – prinesite jih s seboj od doma!

* * * * *

ROMANJE k patru Piju, sv. Miklavžu in črni Mariji (26. – 30. april) – skupina Verouk za odrasle, ki jo vodi p. Silvin Krajnc, vabi tudi ostale, da se jim pridružite pri romanju preko Benetk in Bologne na jug Italije v San Giovanni rotondo (grob p. Pija in mozaiki p. Marka Rupnika), Bari (veličastna romanska bazilika sv. Nikolaja), Altamuro (z ostanki prazgodovinskega človeka in mogočnim srednjeveškim obzidjem) in Loreto (Nazareška hišica s kipom črne Marije). Cena 370€ vključuje udoben prevoz, nastanitev v dvoposteljnih sobah, 4 polpenzione, strokovno in duhovno vodstvo. Ob prijavi je potrebno predplačilo 100€, ostalo pa se poravna do 23. aprila. Prijavite se lahko pri ge. Marini Pavlovčič ali v župnijski pisarni!