BELA NEDELJA, 27. april 2014 – NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA

  • 11.45 – v stari cerkvi sv. Jerneja bo koncert domačih glasbenikov v okviru tradicionalne prireditve »Jernejev pozdrav pomladi«, ki ga organiziramo skupaj s Turističnim društvom Spodnja Šiška – vabljeni!
  • 15.00 – srečanje in sv. maša za skupnost Vera in luč (župnijska dvorana)

Več o nedelji Božjega usmiljenja si lahko preberete na tej povezavi.

PRISRČNA ZAHVALA vsem, ki ste v pripravo velikonočnega praznovanja vložili svoj čas, talente in dobro voljo: obema vrtnarjema, ki sta poskrbela za zgledno urejen vrt in okolico cerkve; prostovoljcem za čiščenje lestencev; krasilkama ječe, božjega groba in glavnega oltarja; gospem, ki so zloščile cerkvene klopi in spovednice; sestram FBS za sveže oltarne prte; gospem, ki so zašile in pokrpale nebo in banderi; ministrantom in obredničarjem; bogoslužnim bralcem; pevcem mladinskega in župnijskega zbora, orkestrašem pod vodstvom g. Arka; solistki ge. Piji Brodnik, organistom ter zborovodkinji ge. Cilki Merljak, ter Bojanu, Sašu in Sonji, ki so pripravili igre s pirhi za otroke. In nenazadnje vsem, ki ste nas razveselili z izrečenimi in napisanimi voščili ter dobrotami!

ČETRTEK, 1. maj – sv. Jožef Delavec, praznik: sv. maše bodo ob 7h, 10h in 19h.

smarnice2ŠMARNIČNA POBOŽNOST
Pred jutranjimi mašami bomo brali iz knjižice Marija, žena za naš čas, v kateri so razloženi posamezni vzkliki iz Marijinih litanij. Pred večernimi mašami pa bomo prisluhnili razmišljanjem naših župljanov na temo apostolske spodbude papeža Frančiška Veselje evangelija – ker vsi dnevi še niso zasedeni, se javite p. Gregorju!

ŠMARNICE ZA OTROKE bodo potekale vsak večer ob 18.45 v dvorani, kjer bodo kateheti prebirali zgodbe iz življenja novega svetnika papeža Janeza Pavla II. Druženje se bo v spremstvu animatorjev nadaljevalo na vrtu oz. igrišču za cerkvijo!

3. VELIKONOČNA NEDELJA, 4. maj

  • NABIRKA bo namenjena novim cerkvenim oknom in glavnim vhodnim vratom. Marca smo zbrali 2.117€, aprila pa 1.712€.
  • 20.00 – sestanek za oratorijske animatorje (dvorana)

DAR OD ŽEGNA
Hvala in Bog povrni vsem za obilen dar od žegna. V košarah je bilo 100 potic različnih velikosti, 90 kosov mesa, 270 pirhov ter še kruh, sadje, sokovi, sladkarije in kava, skupaj 236 kg (lani 120 kg) in še 147,60 €. Velikonočne dobrote smo delili na velikonočni ponedeljek in še v sredo ob dežurstvu. Velikonočne dobrote je prejelo 59 družin in posameznikov, skupaj 162 oseb. Sodelavci Karitas pa so v Velikem tednu obiskali 80 starejših DSO Šiška in po domovih v Ljubljani in okolici. Ob teh obiskih je veselje in zadovoljstvo vedno obojestransko. Ana Stepančič