Skoči na vsebino

III. postna nedelja, 28. februar 2016

 • 8.30 – poje Otroški zbor
 • 10.00 – pri družinski maši sodelujejo veroučenci 4. razreda in njihovi starši, poje pa Župnijski zbor
 • 18.30 – križev pot
19.45 – 3. postni večer s frančiškanskimi pričevalci: p. Mirko Silvester, doma iz Šiške; ogledali si bomo video-pogovor, v katerem je obudil spomine na prehojeno pot – vabljeni v dvorano!

PONEDELJEK, 29. februar

 • 17.00 – biblična skupina: Psalm 11

TOREK, 1. marec

 • 19.45 – verouk za odrasle: okrožnica Laudato si – »Sodobna vera, živeta vera«

SREDA, 2. marec

 • 18.30 – križev pot

PETEK, 4. marec

 • 18.30 – križev pot pripravijo veroučenci od 4. do 8. razreda
 • 20.00 – »S Plečnikom na Dunaj in v Prago«, predstavitev romanja, ki bo potekalo od 23. do 26. aprila 2016.

SOBOTA, 5. marec

 • 9.00 – študijsko – duhovna sobota za člane Župnijskega pastoralnega sveta; pridružili se bomo izobraževanju za člane ŽPS, ki ga organizira nadškofija v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu. Namen srečanja: ODKRITI NAČINE PRENOSA VERE V DRUŽINI DANES. Po nagovoru p. nadškofa Zoreta si bomo ogledali 2 krajša filma o zakramentu sv. krsta in zakona, se posvetili delu po skupinah ter zaključili s pogovorno okroglo mizo in skupnim kosilom ob 13h

 IV. POSTNA NEDELJA, 6.3.

 • 10.00 – maša za bolne in ostarele, ki jo pripravljajo člani Servisa dobrote mladih iz Franči-škovega študent-skega doma; po maši bodo za udeležence pri-pravil kosilo in prijetno druže-nje v dvorani – pripeljite svoje preizkušane sorodnike ali znance!
 • 18.30 – križev pot
 • 19.00 – poje Mladinski zbor
 • 19.45 – 4. postni večer s frančiškanskimi pričevalci: ogledali si bomo video-pričevanje patra Polikarpa Broliha, večkratnega provincialnega ministra in priznanega duhovnega voditelja

Kako biti usmiljen v svetem letu?

– namesto, da izgubljaš potrpljenje z nekom (osebno ali po telefonu), poskušaj slišati njegove strahove in Boga prosi za razumevajoče srce;
– starejšemu človeku ponudi, da ga pelješ k sv. maši (glej zgoraj: maša za bolne in ostarele);
– izoblikuj si kratek vsakodnevni večerni obred za spravo z najbližjimi, v duhu Pavlovih besed: »In sonce naj ne zaide nad vašo jezo« (Ef 4,26) in ga razširi na družinske člane…