Mašni nameni, 3.2.2014-9.2.2014

PONEDELJEK, 3. februar

7.00 v priprošnjo
19.00 za + Kumše
klarise za + Petra Potokarja

TOREK, 4. februar

7.00 za + Nado Fortuna
19.00 za + Jerič in Lotrič
  19.00 za + Katarino Jenko

SREDA, 5. februar

7.00 za + Gnidica
19.00 za + očeta
~ za + Danila Cimpriča

ČETRTEK, 6. februar

7.00 za + moža
19.00 za + Bojana Bucika
FBS za duhov. poklice in njih svetost

PETEK, 7. februar

7.00 za + starše in brata Dremelj
19.00 za + Rafaela Gracarja, pogr.
19.00 za + Marina Bajda, pogrebna

SOBOTA, 8. februar

7.00 za + Kovačič – Hočevar
19.00 za + Dragotina Prislič in sor.

NEDELJA, 9. februar

7.00 za + Lucijo Justin
8.30 za župljane
10.00 za + Robija in Ivana Murko
11.00 za + Franca Mirtiča in starše
19.00 Za + Jožeta Zorjana