Skoči na vsebino

Navodila škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19

Nova navodila veljajo od ponedeljka, 4. maja 2020, do preklica.

I. Sveta maša

1. Udeležba je dovoljena samo zdravim osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu.

2. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oz. ruto.

3. Pri vhodu v cerkev si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkužilnim sredstvom.

4. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 m, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.

5. Sodelovanje diakonov, ministrantov, bralcev beril oz. drugih bogoslužnih sodelavcev je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje.

6. Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika.

7. Dovoljeno je ljudsko petje. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi, ob upoštevanju ustrezne razdalje. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci.

8. Pozdrav miru oz. rokovanje se opusti.

9. Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko brez izjeme! Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 m razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke.

10. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.

II. Zakrament svete spovedi

1. Spovedovanje v spovednicah in spovednih kabinetih ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 m.

2. Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost.

III. Podeljevanje zakramentov krsta, poroke in bolniškega maziljenja

1. Posamično podeljevanje zakramenta svetega krsta je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo maske.

2.  Podeljevanje zakramenta svetega zakona je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske.

3.  Podeljevanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. Duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele ter druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb in od njih pridobiti ustrezno zaščitno opremo.

IV. Pogrebi

Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil v zgornjem poglavju.

V. Kateheza, pastoralna srečanja, oratoriji in šmarnice

1. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja, sestankov ŽPS, kulturnih večerov, razstav ali koncertov. Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki. Vsebina je dostopna na uradni spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

2. Poletni oratoriji in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil državnih ustanov.

3. Branje šmarnic za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš ob upoštevanju državnih navodil. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti. Gradivo je objavljeno na spletni strani Slovenskega katehetskega urada in Radia Ognjišče.

Dokument SŠK v celoti najdete na https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/2020/200430-Navodila%20za%20uvajanje%20bogosluzja%20po%20epidemiji.pdf

Svete maše v cerkvi sv. Jerneja do preklica NE BO!