Urnik maš

SVETE MAŠE
Nedelja: 7.00, 8.30, 10.00 (razen v juliju in avgustu) in 19.00.
11.00 – sv. Jernej
Delavnik: 7.00 in 19.00

VEČERNA POBOŽNOST
Vsak dan od 17.45 do 19.00 skupna molitev rožnega venca in litanij z evharističnim blagoslovom.