Skoči na vsebino

Župnijski pevski zbor

Pevski zbor in orgle župnije sv. Frančiška, Ljubljana – Šiška

V čast Bogu in sv. Ceciliji – zavetnici cerkvene glasbe- poje naš župnijski zbor zvesto in z veseljem sleherni teden na Gospodov dan in ob najrazličnejših cerkvenih praznikih. S svojim petjem želimo  obogatiti  nedeljske jutranje maše, zato  skrbno izbiramo pesmi, ki po vsebini ustrezajo trenutnemu liturgičnemu času. Velik del našega programa obsegajo pesmi in mašni spevi slovenskih skladateljev, ki so v preteklih obdobjih ustvarili mnoge glasbene dragulje. Poleg umetnih skladb izbiramo tudi pesmi iz ljudske pesmarice, saj ravno te  v spominu vernega ljudstva ohranjajo neprekinjen tok vere, ki se od prednikov prenaša na mlajše rodove. Seveda pa segamo tudi po delih  iz svetovne glasbene zakladnice in pri izbiri pazimo na primerno zahtevnost  in kvaliteto.

Ob božiču in Veliki noči se še posebno potrudimo. Povabimo orkester in soliste. Hvaležni smo  naši  zvesti sopranistki ge. Pii Brodnik, ki zaradi svoje odličnosti lahko zapoje tudi zahtevnejša dela in nam tako pevcem na koru in ljudem v cerkvi  dviguje duha z lepoto in vznesenostjo svojega petja.

Od sredine l. 2009 imamo v naši cerkvi prenovljen kor, hkrati pa tam domujejo nove orgle, ki jih je zgradil orglar Tomaž Močnik. Orgle so trimanualne, romantična dispozicija je narejena v francoskem simfoničnem slogu, ki ga je v 19. stol. uveljavil ugledni graditelj orgel Cavaillé Coll. Pri njihovem načrtovanju sta sodelovala orglarja, profesorja, g. Pavel Merljak in g. Dalibor Miklavčič. Madžarski organist László Fassang  je  prvi koncertiral na našem novem inštrumentu. Leta 2014/15 pa je na naših orglah izvedel cikel 8 koncertov celotnega Messienovega liturgičnega opusa glavni organist katedrale sv. Marka v Benetkah Pier-Paolo Turetta. Doslej so  prav vsi gostje-orglavci izrazili navdušenje nad zvenom, močjo in barvno paleto registrov.

V župnijskem zboru  poje 20 do 30 pevk in pevcev. Na vajah se srečujemo  vsak četrtek ob 20. uri in končamo vajo ob 21.30. Zadnja leta nas vodi zborovodkinja  prof. Cecilija Čermelj Merljak, ki se ji moramo zahvaliti, da  pretehtano izbira program in pevce navaja k občutljivi in muzikalni interpretaciji lepe cerkvene glasbene literature. Na vajah in pri maši spremlja zbor ga. Vlasta D.Rus.

Lepo vabljeni vsi, ki vam je do ubranega petja in dobre družbe. Potrebujete le dober posluh, vse drugo se boste naučili z nami pri vajah.

Pevci Župnijskega pevskega zbora